คนอ้วน-เพศทางเลือกอยู่ยาก! วินมอเตอร์ไซค์โขกค่าโดยสารเพิ่ม

ชาวบิ๊กไซส์-เพศที่สามโวยโดนบวกเพิ่มค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ด้านวินแจงลูกค้าเต็มใจจ่ายเพิ่มเอง กรมการขนส่งทางบกเผยต้องคิดราคามาตรฐานตามระยะทาง ฝ่าฝืนปรับห้าพันบาท

ทีมข่าวGENZEEได้รวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดจากวินมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กทม.พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะสะดวกและสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์รถติดในกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาพฤติกรรมของวินมอเตอร์ไซค์ว่า 1.การขับขี่ที่รวดเร็ว อันตราย 2.การพูดจาไม่สุภาพ 3.วินมอเตอร์ไซค์เถื่อนหรือวินมอเตอร์ไซค์ป้ายขาวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และอีกหนึ่งปัญหาที่แหล่งข้อมูลเกือบทุกคนได้ระบุคือ 4.“ปัญหาวินมอเตอร์ไซค์โก่งราคา”

ในประเด็นของการโก่งราคาค่าโดยสารของผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ มีผู้เสียหายนับไม่ถ้วน แต่อีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจไม่แพ้กันและขัดแย้งกับหลักความเท่าเทียมในสังคม นั้นคือการโก่งราคาผู้โดยสารที่มีน้ำหนักตัวเยอะ หรือรูปร่างใหญ่และกลุ่มเพศทางเลือก

นางสาว รวิภา บุญเพ็ง ชั้นปีที่4 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่มีรูปร่างใหญ่ให้สัมภาษณ์เรื่องที่ตนเคยโดนเพิ่มราคาวินมอเตอร์ไซค์ ว่า เคยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ประมาณ2-3ครั้ง แล้วโดนเพิ่มราคา2ครั้ง โดยนั่งจากหลังมหาวิทยาลัยไปหน้ามหาวิทยาลัยปกติจะคิดราคา 15 บาท แต่บางทีโดนเรียกไป20-25บาท แต่ได้แย้งกับวินมอเตอร์ไซค์ว่าเคยนั่งมาราคา 15 บาท วินมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวจึงตอบตกลงไปในราคา 15 บาท

นางสาวพิรุณพร ทนันชัย ชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งคนที่มีรูปร่างอ้วนให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นเคยขึ้นวินมอเตอร์ไซค์จากหน้าหอพักไปยังมหาวิทยาลัยราคาโดยปกติแล้วคือ10บาท แต่ตนนั้นโดนเก็บค่าบริการ20บาท ซึ่งเกินกว่าค่าบริการตามปกติ และยังมีเวลาที่ขึ้นจากตลาดจะกลับบ้านค่าโดยสารที่เขียนติดเอาไว้คือ 20 แต่บางครั้งตนโดนเก็บเกินราคาถึง 50 บาท

“เคยโดนเก็บค่าโดยสารมากกว่าปกติมาหลายครั้งแล้ว ทั้งที่มหาวิทยาลัย และตลาดบริเวณบ้านของตน แต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไป ด้วยที่ว่ากลัวจะมีปัญหากับวินมอเตอร์ไซค์” นางสาวพิรุณพรกล่าว

นาย วีรชัย มโนรัตน ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้โดยสารเพศที่สามให้สัมภาษณ์ว่า เคยขึ้นวินมอเตอร์ไซค์แล้วโดนคิดเงินเพิ่ม จากปกติราคา 15 บาท แต่วินมอเตอร์ไซค์บางคันคิดในราคา 20 บาท โดยไม่ให้เหตุผล

จากการสอบถามนายบุญทัน ผารักกัน วินมอเตอร์ไซค์กลางซอยประชาสงเคราะห์27ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการผู้โดยสารที่มีลักษณะรูปร่างใหญ่ โดยส่วนมากผู้โดยสารก็จะให้ค่าบริการเพิ่มเองเช่นจาก 5 บาท ก็ ให้เป็น 10 บาท จากในกรณี หน้าวัดพรหมวงศาราม(วัดหลวงพ่อเณร) ถึงหลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปกติค่าบริการจะอยู่ที่ 10 บาท ผู้โดยสารบางคนที่รู้ตัวว่าอ้วนก็จะให้เพิ่มเป็น 15 บาท

ทั้งนี้ทีมข่าวGENZEE ได้ติดต่อไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อสอบถามในกรณีการเก็บค่าโดยสารเกินราคาของผู้โดยสารที่มีน้ำหนักเยอะและผู้โดยสารเพศทางเลือก โดยได้รับข้อมูลดังนี้ การเก็บค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากระยะทางที่ทางกฎหมายกำหนด ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดเพราะค่าโดยสารจะต้องเก็บตามระยะทาง ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักตัวและเพศ และหากมีการเรียกเก็บค่าโดยสารเกิน ทางกรมการขนส่งทางบกก็จะมีการเรียกตัววินมอเตอร์ที่ไซค์ทำผิดเข้ามาดำเนินการตักเตือนต่อไป

สำหรับอัตราค่าบริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 8 เล่ม 133 ตอนที่ 26 ก เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (14) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2548
ข้อ 2 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้กําหนด ดังต่อไปนี้

(1) ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก ต้องไม่เกิน 25 บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป แต่ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท
(2) ระยะทางเกินกว่า 5 กิโลเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 กิโลเมตร ตั้งแต่กิโลเมตรแรก จนสิ้นสุดการรับจ้างต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท
(3) ระยะทางเกินกว่า 15 กิโลเมตรขึ้นไป ให้เป็นไปตามที่ผู้ขับรถและคนโดยสารตกลงกัน ก่อนทําการรับจ้าง หากไม่ตกลงกันก่อนทําการรับจ้าง อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตั้งแต่กิโลเมตรแรก จนสิ้นสุดการรับจ้างต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาทให้ไว้ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559
สำหรับผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ที่มีพฤติกรรมเก็บค่าโดยสารเกินราคา ต้องรับโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และพักการใช้ใบอนุญาตคราวละไม่เกิน 6 เดือน

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *